Arbeidet stoppet

Behovet for en ny skole på Hana, i tillegg til at det skal bygges et flerbruksanlegg med idrettshall, bydelshus og fotballbane, gjør at kommunen må se på arealbruken i Vatnekrossen på nytt. Det har medført at reguleringsarbeidet i Vatnekrossen nå er stoppet opp.