Blåser i røykfri dag

I dag er det verdens røykfrie dag. Skolenefores med informasjonsmateriell, og glade ikkerøykere deler utblomster på torget. Arrange— mentet påkaller ikke spesielt varmefølelser blant røykende byprofiler.