• Flaumskader som ikkje let seg forsikra vert no meldt til lensmannen i Hå. 26 har det kome inn til no. Anders Minge

Naturskader som aldri før

Over 300 forsikringssaker og 26 naturskader. Kor mange millionar skadene etter Vigrestad-flaumen kjem opp i, er framleis usikkert.