• Hver dag reiser Johne Johnsen fra bostedet Jelsa i Suldal til arbeidsplassen i Tananger i Sola. Jonas Haarr Friestad

Han pendler tre timer hver dag

Nå er det mulig å pendle helt fra indre Ryfylke til de attraktive oljejobbene på Nord-Jæren.