Angrepet av vill laks

I det ene sekundet fikk Inge Frafjord et kraftig slag i skulderen. I det neste lå en hissig laks sprellende i båten.