40.000 flere på bibliotekbesøk

Biblioteket har hatt et stort oppsving denne våren. Både antall besøkende og tallet på utlån har gått kraftig opp.