Seks millioner for en pakke røyk

Kjell de Boer fra Stavanger gjorde tidenes byttehandel da han ga bort en pakke røyk mot halvparten av en eventuell tippegevinst. Det gjorde 32-åringen rundt 6 millioner kroner rikere.