• Bryne ligger midt i Norges viktigste matfat. Innenfor tre mils radius ligger 30 prosent av gårdsbrukene i Rogaland og landets største klynger av landbruksrelatert næringsmiddelindustri, redskapsindustri og viktige tilsvarende FoU-miljøer og utdanningstilbud. Fredrik Refvem

Er Bryne Norges jordbrukshovedstad?

Bryne, som i helgen arrangerer potetfestival, er det geografiske smørøyet i landets viktigste matfat. Er det på tide å utrope jærbyen til Norges jordbrukshovedstad?