Qvigstad påkjærer Viksveen-kjennelse til Høyesterett

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad påkjærte fredag lagmannsrettens kjennelse om beslagene fra Stein Viksveens hjemmekontor i Brussel til Høyesterett.