• – For mange bygg blir stående så lenge uten vedlikehold at full rehabilitering blir resultatet, sier Leif Arne Moi Nilsen (Frp), her i samtale med virksomhetsleder Svanhild Rake i Kløvereng barnehage. Jarle Aasland

Et vedlikeholdsbudsjett for økt forfall

Kløvereng barnehage på Storhaug er bare ett av 135 skole— og barnehagebygg i Stavanger. Alle har behov for vedlikehold, noe rådmannen foreslår det skal bli vesentlig mindre av i 2015.