Vannlekkasje på Madlasandnes reparert

Vannlekkasjen i en vannledning på Håhammerbrautene er nå reparert. Vannverket har en klar oppfordring til de som bor i husene som ble berørt.