• - Når vi har gått gjennom saken, kan vi ikke identifisere at manglende hjemmel til tvang var medvirkende til at disse brukerne ikke fikk hjelp, sier fylkeslege Pål Iden. Knut S. Vindfallet

- Manglende mulighet for tvang forklarer ikke at det sviktet

Fylkeslege Pål Ideen er ikke enig med Stavanger kommune i at manglende mulighet til å bruke tvang, kan forklare manglende hjelp til Jonny André Risvik og hans overgripere.