• Leilighetene i bofellesskapet blir 57 kvadratmeter store og alle kan ved enkle grep oppgraderes slik at hjelpemidler kan monteres. Arkitekt Inger Lise Faltinsen og prosjektleder Bernt Krogh fra Stavanger eiendom er godt fornøyde med arbeidet så langt. Fredrik Refvem

Søra Bråde bofellesskap er tett

De 16 tilrettelagte leilighetene skal stå klarte til innflytting til våren.