• 26. november var 80 kommunepolitikarar og nokre byråkratar rista saman i Sandnes. Frå venstre rundt dette bordet sit Time-rådmann Brit Nilsson Edland (f.v.), Cecilie Bjelland frå Stavanger Ap, varaordfører Sveinung Lode (Sp) frå Hå og Sola-ordførar Ole Ueland (H).

Kan storkommune truga jærsk identitet?

Politikarar i regionen fryktar at lokalkunnskap og den jærske ånda kan forsvinna i ein storkommune, men dei trur på meir profesjonelle tenester til innbyggjarane.