• Ordfører Stanley Wirak trives når han får utvikle Sandnes, men han innser at det må informasjon til før gravemaskinene setter i gang med bussvei 2020. Egil Ø. Nærland

Ordføreren: - Vi må ha folkemøte

Ordfører Stanley Wirak (Ap) forstår frustrerte sandnesbuer som savner informasjon om bussveien.