• Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa mener åpenbart at hennes innspill om Paradis fra før sommerferien ikke er blitt tillagt nok vekt. Nå gjentar hun budskapet i en høring om Paradis-utbyggingen. Jon Ingemundsen, Jon Ingemundsen

Fylkesmannen gir ikke opp sykehus i Paradis

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa ber Stavanger kommune å vurdere Paradis seriøst som ny sykehustomt, og eventuelt nedlegge midlertidig bygge— og deleforbud i Paradis, inntil sykehuslokaliseringen er avklart.