• Tingrettsdommer Richard Saue så det som nødvendig å minne vitnet om at det er straffbart å lyve i retten. Jonas Haarr Friestad

Vitne måtte overnatte i arresten

— Jeg husker ingenting. Jeg husker ikke engang hva jeg spiste til middag i går, sier vitnet. Tingrettsdommer Richard Saue ble ikke overbevist.