Vil legge ned politidistrikt på Jæren

Det er lite effektivt med to storepolitiadminstrasjoner på nord Jæren, hevder Jan Petter Rasmussen.Nå vil han gjøre hele sør fylket til ett distrikt.