UDI ber Sandnes ta 100 flyktninger

RÅDHUSET: Utlendingsdirektoratet (UDI) menerSandnes kommune bør være i stand til å bosette 100 flyktninger,deriblant fem enslige mindreårige, i 2001.