• Far og sønn Bjarne og Bjarne Ove Lunde er blant grunneierne som har måttet avstå store områder fordi Stavanger trenger turveier og friarealer. Anders Minge

Stavanger kommune skal bruke en halv million for å få seg selv gransket

Stavanger kommune har bestilt en gjennomgang av egen ekspropriasjonspraksis. Kostnaden vil ligge på om lag 500.000 kroner, og resultatet vil neppe foreligge før ved juletider.