Kommunen vil ikke granske Kampen-saken

Det er ingen grunn til å granske om hjelpeapparatet kunne gjort noe annerledes da Jonny Andre Risvik for tre år siden ble torturert til døde i sitt eget hjem, mener Stavanger kommune.

I løpet av de minst to ukene Jonny Andre Risvik ble torturert til døde i sitt eget hjem sommeren 2010, tok gjerningsmennene flere bilder av ham. I tillegg til den svært grove voldsbruken han ble utsatt for, fikk han i denne perioden også minimalt med mat og drikke. Foto: Politiet

  • Thomas Ergo
    Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Fem svakt fungerende unge mennesker, de fleste av dem utviklingshemmede og avhengige av tildels omfattende tjenester fra det offentlige, er for lengst dømt for sine roller i mishandlingen av Jonny Andre Risvik. I minst to uker, mens gruppen var samlet i en leilighet i Kampensgata, gjennomgikk Risvik umenneskelige lidelser før han døde.

På tross av at flere forsvarere kom med sterk kritikk mot kommunen under rettssaken, har ingen så langt evaluert hjelpeapparatets rolle.

Ingen dokumenter

Aftenbladet har i forbindelse med en reportasjeserie om Kampen-saken som starter i dag, bedt om innsyn i alle dokumenter om det som hendte i Kampensgata sommeren 2010. Levekårsjef Marit Bore forteller at det ikke er produsert en eneste rapport eller møtereferat om hendelsen i ettertid.

— Nei, vi har ingen dokumenter. Vi har ikke vurdert saken slik at vi skulle sette i gang noen granskning, og ser ingen grunn til at vi skulle ha gransket denne saken. Vi har sett på den på mer generell basis, i forhold til alle de brukerne vi har, hvor det er problematisk å komme i posisjon for å gi dem den hjelpen de trenger, sier Marit Bore.

I Aftenbladets magasin Pluss - og på nettet - kan du i dag lese den tolv sider lange reportasjen Jonnys sjanser. Den tar for seg 20 anledninger der hjelpeapparatet, naboer, venner, støttespillere, familie og andre så glimt av tragedien som var under oppseiling. Hvordan reagerte de? Hva tenker de i dag? Enkelte av kommunens ansatte hadde kontakt med Jonny og flere av hans overgripere helt fram til dagen før Jonny døde.

Kom ikke i posisjon

— For det første vil jeg gjerne ha sagt at dette var en tragisk hendelse, sier Marit Bore til Aftenbladet.

— Ellers har vi vurdert denne situasjonen slik at vi har gått gjennom og sett hva vi kunne ha gjort på en annen måte. Det som har vært problemet for oss, er at vi ikke klarte å komme i posisjon til å gi den hjelpen vi gjerne ville ha gitt disse brukerne. Det er der det sviktet, først og fremst. Vi var bekymret for livssituasjonen deres. Vi har vurdert alle virksomhetene som skulle ha gitt hjelp, hvordan vi kunne komme i posisjonen. Og der kom vi til kort, sier Bore til Aftenbladet.

— Samtidig ser vi at vi har oppfylt det vi kaller vår hjelpeplikt. Men brukerne ville ikke motta den hjelpen vi ønsket å gi dem.

I følge Bore er den tragiske hendelsen diskutert og gjennomgått muntlig på møter.

Forbedringstiltak

— Vi har ikke satt i gang gransking. Vi har ikke utarbeidet rapport. Men den enkelte virksomhet, altså helse og sosialkontorene som har vært involvert, og én av våre hjemmebaserte tjenester, har gått gjennom saken og sett på forbedringstiltak for at det ikke skal skje igjen.

Hun sier at Helsetilsynet heller ikke har bedt kommunen om en revisjon av Jonny André Risviks dødsfall. Levekårsjefen mener dette understreker at det ikke er nødvendig med en gjennomgang utover den muntlige diskusjonen hjelpeapparatet har hatt om den tragiske historien.

Bore sier kommunen nå har større fokus på å komme i posisjon i forhold til evnesvake som ikke ønsker å motta hjelp. I år og i fjor har kommunale omsorgsarbeidere fått opplæring i hvordan de skal håndtere gråsonen mellom brukernes rett til selvbestemmelse og anledningen til å bruke tvang.

Kommunen vurderer også å stille større krav til brukere som leier private leiligheter.

— I tillegg ønsker vi å se på hvordan vi i større grad kan få på plass aktiviteter som er attraktive for denne gruppen. Vi må tilby noe som er mer attraktivt enn å samles i et hus med kamerater som ikke har god påvirkning, sier Bore.

Publisert:
  1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

  1. Flere forlater vaksinelokalet når de får vite at de skal få Moderna. Kommunen må også avbestille vaksiner

  2. Simen endelig i mål etter å ha løpt Norge på langs

  3. Ropstad bekymret over porno-trend

  4. – Vet at mange av konkurrentene ikke har stålkontroll

  5. Farevarsel om styrtregn i Rogaland

  6. Syklingen i gang – Miller klatrer på resultatlisten