• Alle med rett til plass, skal få plass. Dette bilde av Eyolf sammen med Siv Mobæk i Krabat barnehage, ble tatt i forbindelse med en reportasje fra barnehagen i april i fjor. Rune Vandvik

1900 har søkt om barnehageplass