Seks kvinner i slagsmål på Torget

Seks kvinner barket sammen i slagsmål på Torget i Stavanger ved 3-tiden natt til søndag.