• Søsknene (f.v) Ragnhild (9) og Sofie (7) Faret solgte lopper under årets Søndagsåpne garasjer. Marie von Krogh

Flere søndagsåpne garasjer

Også garasjer i Sandnes og Sola skal fylles med lopper neste år.