• Søksmålet fra Pål Over Hopsdal skaper kø av Ap-representanter i Stavanger tongrett. Jon Ingemundsen

En hel uke satt av til Ap-oppvask

Stavanger tingrett har satt av en hel uke til behandlingen av søksmålet Pål Ove Hopsdal har reist mot Stavanger Arbeiderparti.