Suldal har 30 mill. til gode

Den rike kraftkommunen har i løpet av dei siste åra betalt ut over 70 millionar kroner i tilskot og forskottering til riksvegar og fylkesvegar. No gler rådmann Nils I. Korsvoll seg over at tilbakebetalingas time er nær.