Størst prisøkning på månedskort

NSB øker prisene fra årsskiftet. Månedskortene stiger mellom 6 og 9 prosent på strekningen Stavanger Egersund.