Mistanke om kortsvindel i Strand

Knapt 30.000 kroner skal være tappet fra konti i Sparebank1SR-Bank. De berørte kundene i Strand blir anbefalt å sperre sine VISA-kort.