• Professor Bjarne Jensen var i fjor i Sandnes for å snakke om ny kommunereform. Onsdag var han på Jæren. Egil Ø. Nærland

Avliver myter om norske kommuner

Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark mener at det er en myte at norske kommuner er små.