• Statsadvokat Asbjørn Eritsland er aktor i saken, mens advokat Arvid Sjødin er tiltaltes forsvarer. Jonas Haarr Friestad

Dømt til 7 år og 6 måneders fengsel for au pair-voldtekter

"Rettens flertall legger avgjørende vekt på at begge de to fornærmede har gitt detaljerte og troverdige forklaringer", skriver tingrettdsommer Bjørn Enoksen Ristesund i dommen.