Staff kan ende som vitne

Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff kan få status som vitne etter gisseldramaet på Hjelmeland. Ryfylke herredsrett har ennå ikke tatt stilling til om Staff får forsvare den siktede 39-åringen.