• Dette er ikke fulldyrka jord av nasjonal verdi, er budskapet fra grunneierne som selv har tatt disse bildene av det som blir foreslått som utbyggingsområde. Privat

- Disse bildene viser at Fylkesmannen lyver

Grunneiere som er for utbyggingen, går nå hardt ut i kampen om Bybåndet sør, en by like stor som Lillehammer i grenselandet mellom Klepp og Time.