• Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gitt Jernbaneverket grønt lys til å gå i gang med planlegging av dobbeltspor på Jærbanen. Bendiksby, Terje

Ett steg nærmere to spor

Samferdselsministeren dropper planene om en omfattende utredning og går rett på planlegging av dobbeltspor langs dagens trasé på Jærbanen.