Veterantoget for farlig

Utleieren av veterantoget mener Ålgårdsbanen er i så dårlig stand at den ikke kan brukes til persontrafikk på Ganddaldagen. Tull, mener arrangørene.