Til Bryne etter øl

Det er lett å støte på kleppsbuer ved ølstablene i dagligvareforretningene på Bryne.