EU forbyr anbud bare for ideelle

Det blir forbudt for kommuner å ha anbuds— runder bare for ideelle aktører i helse- og omsorgssektoren. Et nytt EU-direktiv gjør slutt på denne særnorske regelen.