• Kvitsøy kommune, representert ved ordfører Mirjam Ydstebø og rådmann Andreas Polster, kjøper et 200 mål stort område fra Norkring og vil i tillegg bruke tunnelmasser fra Rogfast til å fylle ut ytterligere 40–60 mål. Dette tilsvarer totalt 48 fotballbaner og vil bety mye for en kommune som sliter med arealknapphet. Jonas Haarr Friestad

Kvitsøy klar for Rogfast

Ute i havgapet drømmes det om nye næringstomter, boliger, småbåthavn, hyttefelt og turstier. Derfor kjøper Kvitsøy kommune de to holmene hvor Kvitsøy-mastene stod.