• Hans Vik, politimester i Rogaland, her sammen med politioverbetjent og stabssjef Egil Eriksen, Fredrik Soma og Lars Fredrik Bråten, begge politiadvokater. Pål Christensen

Foreslår sammenslåing av politidistrikt

Politimester i Rogaland politidistrikt, Hans Vik, foreslår sammenslåing av politidistriktene i Rogaland og Sunnhordland.