Avgjørende befaring i Tollboden

Tåler Tollpakkhuset et eventuelt polutsalg? I går fikk Riksantikvaren omvisning i lokalene.