Slakter sykehjemsrapport

Eldre på sykehjem i Stavanger får både mat og godt stell, menerrådmann Ole Hetland. Han er opprørt over Fylkeslegens rapport, oghar fått hjelp til å slakte den.