Røye på 5,2 kilo gikk i garnet

Nils Austad har gjort litt av en garnfangst i Selura: Ei flott røye på hele 5,2 kilo. Fisken med den karakteristiske rød-orange buken er sendt til røyking, og ender som festmat til jul.