Stoppested i veien for tusenårssted

Utbygging av Tusenårsstedet innebærer færre busser tilDomkirkeplassen og Kongsgård. SOT frykter at passasjertallet vil gåned.