• Storm Lode, til venstre, Hazel Mingar Walker og Anette Svendsen hadde første skoledag på Vigre skule i august. No kan dei kanskje få gå der lenger enn foreldra trudde. Jon Ingemundsen

Vigre skule kan få meir tid

Foreldra jublar og ordføraren er forundra. Rådmannen har snudd og foreslår no at vesle Vigre skule skal få meir tid før den vert lagt ned.