• Også Redd Barnas ungdomsorganisasjon har sendt ut nabovarsler, men med et håp om oppmerksomhet på alle barn og mindreåriges rettigheter.

Nye asyl-nabovarsler i postkassene

Igjen har nabovarsler om asylmottak dumpet ned i postkasser i Sandnes. Men denne gang er det ikke Borgervern Rogaland som er avsender.