• Jørn Finnesand og Christian Dale er statsviterstudenter ved UiS, de to har gjennomførte en undersøkelse blant 364 videregående elever ved St. Svithun og Jåtten videregående skole i Stavanger om elevens holdninger og erfaringer med cannabis. Pål Christensen

Spurte ungdom om cannabis - fikk oppsiktsvekkende svar fra guttene

364 Stavanger-ungdommer svarte på spørsmål om cannabis. Svaret forundrer forskere.