• - Jeg trives godt. Her er det gode folk og godt samhold, sier den 18 år gamle tømrerlærlingen Vegard Undheim fra Oltedal. Når læretiden er over håper han på fast jobb hos bedriftseier Njål Østerhus. Tommy Ellingsen

Han bygger når andre bremser

Mens flere i byggebransjen trår på bremsen, kjører Øster Hus flat pedal mot nye omsetningsrekorder. Njål Østerhus garanterer sine 100 tømrere full sysselsetting ut 2014 og skal øke omsetningen med over 600 millioner kroner de neste tre årene.