• Tre ordførere er to for mye. Helge Steinsvåg (Strand), til venstre, Trine Danielsen (Hjelmeland) og Ole Tom Guse (Forsand) er dagens ordførere. Kristian Jacobsen

Slik skal tre kommuner bli til én

Rådmennene i de tre ryfylkekommunene Strand, Forsand og Hjelmeland legger opp til et raskt løp for å lage ny storkommune i ytre Ryfylke.