• - Vi kommer til å løse dette problemet på den enkleste måten, og det er å tape bokstaven a over u-en, slik at skiltet viser vei til rett by, sier Rolf Øveland i Vegvesenet. Kristian Jacobsen

Lover å ordne opp i skiltblunder

Det er ikke mangelfulle geografikunnskaper som er årsaken til Statens vegvesens skiltblunder, men rett og slett en feil fra fabrikken.