Oppdrettsnæringa held pusten

I ein omkrins på fire-fem sjømil kring det oljesølande skipsvraket «Green Ålesund» står 2500 tonn med førsteklasses laks i sjøen. Laksen har ein marknadsverdi på 6070 millionar kroner.