• Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har Frp, Høyre, KrF og Venstre i Stavanger i ryggen når han nå vil åpne for at "det i særlige tilfeller" skal kunne åpnes for private skoler som ikke innfrir lovens krav. Dette bildet ble tatt på Smeaheia skole i forbindelse med at statsråden besøkte Sandnes og Stavanger i den 23. januar. Pål Christensen

Røe Isaksen får ja fra Stavanger til nye private skoler

Hvis Høyre og Frp er så opptatt av mangfold og valgfrihet, kan de ikke bare innføre større mangfold i den offentlige skolen?